Worldcon 75

The 75th World Science Fiction Convention, 9-13 August 2017, Messukeskus, Helsinki, Finland

Kilpailu on nyt päättynyt, kiitos osallistujille!
The competition has ended, thank you for participating!


Hugo-jalustan suunnittelukilpailu – The Hugo Base Design Competition

Oletko luova suunnittelija, joka nauttii kansainvälisestä huomiosta? Saako science fiction seikkailumielesi liitoon? Osallistu kilpailuun, jonka tarkoituksena on luoda jalusta Hugo-palkinnolle, maailman vanhimmalle scifi-palkinnolle. Tänä vuonna palkinto jaetaan Suomessa, Worldcon 75:n yhteydessä järjestettävässä palkintotilaisuudessa. Hugo-palkintoja parhaasta romaanista ovat voittaneet vuosien varrella muun muassa Arthur C. Clarke, Ursula K. Le Guin, Philip K. Dick, Frank Herbert monien muiden tuttujen nimien lisäksi. Vuonna 2017 Hugo-palkinto jaetaan 17 kategoriassa. Suunnittelemasi jalusta pääsee siis koristamaan upeaa Hugo-palkintoa monen takan reunalle! Deadline suunnitelman ja mallikappaleen lähettämiselle on 28. 2. – joten kipin kapin mielikuvitus lentoon ja kädet luomaan!

Kilpailun tarkat ohjeet ja jalustan mitat löydät alta, suomeksi ja englanniksi. Voit myös ladata ohjeet PDF-muodossa (1,9 Mt).

Lisätietoa Hugo-palkinnosta ja sen historiasta löytyy osoitteesta www.thehugoawards.org.

The rules are also available in English below.


Hugo-palkinnon jalustan suunnittelukilpailu

Kilpailusäännöt

Kilpailu on avoin kaikille Suomessa asuville. Ehdotukset tulee toimittaa viimeistään maanantaina 28.2.2017.

Kaikkien ehdotusten tulee sisältää:

 • Piirrokset, hahmotelmat ja mieluiten valmis esimerkki ehdotuksen mukaisesta jalustasta, joka noudattaa annettuja määrityksiä.
 • Jalustakohtainen kuluarvio sekä arvioitu kokonaiskustannus jalustan valmistamisesta ja toimittamisesta. Yleisesti ottaen yhden jalustan valmistamisen ei tule maksaa enempää kuin 150 €.
 • Aika, joka tarvitaan jalustojen valmistamiseen. Jalustakilpailun voittaja valitaan maaliskuun 2017 loppuun mennessä ja julkaistaan pian sen jälkeen. Noin 40 jalustan toimituksen Worldcon 75 -tapahtumalle odotetaan tapahtuvan kesäkuussa 2017.
 • Varmistus siitä, että pystyt joko tuottamaan jalustat itse tai järjestämään niiden valmistamisen.

Jalustan suunnittelukilpailun voittaja saa palkinnoksi 600 €, josta Worldcon 75 maksaa kaikki tarvittavat verot. Lisäksi hän saa täyden, viiden päivän Attending-jäsenyyden Worldcon 75 -tapahtumaan, jossa hänet kutsutaan osallistumaan jalustan julkistustilaisuuteen tapahtuman avajaisissa sekä Hugo Awards -palkintotilaisuudessa. Jalusta lisätään myös Hugo-jalustojen fyysiseen arkistoon ja tulee täten olemaan osa Hugo History -historianäyttelyä, joka kiertää jokaisessa Worldcon-tapahtumassa.

Kilpailun voittanut suunnitelma pidetään perinteisesti salaisuutena Worldcon-tapahtumaan asti, joten voittanut jalusta on tapahtuman alkuun luottamuksellinen.

Emme valitettavasti pysty palauttamaan kilpailukappaleita. Worldcon 75 pidättää oikeuden olla valitsematta osallistujien joukosta voittajaa. Osallistu kilpailuun lähettämällä ehdotuksesi joko sähköisesti tai postitse. Muista sisällyttää nimesi ja yhteystietosi.

Osallistuminen sähköisesti:
Lähetä kilpailuehdotuksesi sähköpostitse osoitteeseen hugo-base@worldcon.fi. Sisällytä pyydetyt tiedot sekä JPG-, TIFF-, PNG- tai GIF-kuvatiedosto ehdotuksestasi.

Osallistuminen postitse:
Lähetä pyydetyt tiedot sekä jalustan hahmotelma/piirros/kilpailukappale (tai CD tai muistitikku, joka sisältää hahmotelman/piirroksen) osoitteeseen:
Worldcon 75
c/o Maa ja ilma ry
PO Box 665
00101 Helsinki

Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä Hugo-järjestäjiin osoitteeseen hugo-base@worldcon.fi.

Jalustan määritykset

Jalustaehdotuksesi tulee noudattaa tiettyjä yleisiä ja teknisiä tietoja:

 • Jalustojen tulee olla valmistettu puusta, metallista, akryylista tai mistä tahansa muusta kiinteästä materiaalista. Hauraat materiaalit tai sellaiset materiaalit, joiden muoto muuttuu ajan kuluessa tai äärilämpötiloissa, eivät ole soveltuvia.
 • Jalustat tulee suunnitella niin, että hopeinen Hugo-raketti, jonka Worldcon 75 toimittaa, on kiinteä osa suunnittelua.
 • Raketit kiinnitetään jalustoihin peräsinten alta ja niiden tulee pysyä pystyssä tasaisella pinnalla. Roikkuva suunnittelu tai sellainen, joka olettaa vetovoiman olevan muun kuin Maassa vallitsevan, ei ole soveltuva.
 • Hugo-raketin tekniset tiedot (tekniset tiedot ja piirustukset saatavana myös englanniksi PDF-tiedostona The Hugo Awards -sivustolta):
  • 33,02 cm korkea
  • 5,08 cm leveä peräsinten kohdalla
  • 1,42 kg painava
  • kiinnitetään kierteisellä M8x 1.25 -pultilla.
 • Jalustaan tulee jättää tilaa kilven tai kilpien kiinnittämiselle, joissa kerrotaan (helppolukuisella, 12 pt fontilla) tapahtuman, voittajan ja kilpailukategorian nimet.
 • Voittoisan ehdotuksen tulee tuoda teemaltaan esiin Helsinkiä/Suomea ja/tai Worldcon 75 -tapahtuman teemoja ja estetiikkaa. Tekijänoikeudellisia tai tavaramerkittyjä elementtejä ei tule käyttää ja sellaisia sisällyttäviä ehdotuksia ei huomioida.
 • Sellaiset ehdotukset saavat etuaseman, joissa on huomioitu tai tuodaan esiin jalustan oikea pakkaus toimittamista varten (yleensä ilman rakettia).
 • Pidä myös mielessä, että voittajat tulevat viemään palkinnot ja jalustat kotiin matkatavaroissaan tai lähettämällä. Hauraita, pieniä tai helposti irtoavia osia ei suositella, kuten ei myöskään sellaisia osia, jotka saattavat hermostuttaa kuljetusturvallisuudesta vastaavia liiaksi (raketti itsessään vaatii jo tarpeeksi selittämistä).

Kiitos osallistumisesta ja onnea matkaan!


The Hugo Base Design Competition

Rules for Entry

Entry in the competition is open to all people living in Finland. Design proposals must be submitted by the end of Tuesday (EET, GMT+2) 2017-02-28.

All submissions should include:

 • Drawings, sketches, and, preferably, a fabricated sample of the proposed base unit accommodating the provided specifications.
 • Cost estimate per base, and estimated total cost for the fabrication and shipping of 40 base units. As a guideline, bases should cost no more than €150 each to fabricate.
 • Lead time needed to make the bases. The contest winner will be selected by the end of March 2017, and announced shortly afterward. Delivery of approximately 40 bases to Worldcon 75 will be expected in June 2017.
 • Proof of your ability to either craft the bases or arrange for the work to be done.

The winner of the base design competition will receive a prize of €600, of which Worldcon 75 will pay all the necessary taxes. The winner will also receive a full (five-day) Attending membership for Worldcon 75, where they will be invited to take part in the public unveiling of their design at the convention’s Opening Ceremonies and at the Hugo Awards Ceremony. The base will also be added to the physical archive of Hugo base designs, and thus be part of the Hugo History exhibit that travels to each Worldcon.

The winning design is traditionally kept secret until the Worldcon and strict confidentiality will therefore apply to the winning design until the convention.

We regret that competition entries cannot be returned, and Worldcon 75 reserves the right to select no entry as the winner. To enter the competition, submit proposals either electronically or via the mail. Please include your name and contact information.

Electronic Submission:
Please email proposals to hugo-base@worldcon.fi. Include the requested information, and a JPG, TIFF, PNG, or GIF image of your design.

Postal Submission:
Please send the requested information, along with a sketch/drawing/sample base (or a CD or flash drive containing your sketch/drawing), to:
Worldcon 75
c/o Maa ja ilma ry
PO Box 665
FI-00101 Helsinki

If you have any questions, please contact the Hugo administrators at hugo-base@worldcon.fi.

Base Specifications

Your proposal must conform to certain general and technical specifications, as follows:

 • Bases may be made of wood, metal, lucite, or any other material that has a fixed form. Materials that are fragile, or change form with age or extremes of temperature, are not suitable.
 • Bases must be designed in such a way that the silver Hugo rocket, supplied by Worldcon 75, is an integral part of the design.
 • Rockets will be bolted to the bases from below the tailfins, and must be able to stand on a flat surface. Hanging designs, or those which rely on gravity other than Earth standard, are not acceptable.
 • Specifications for the Hugo rocket itself are (technical specifications and drawings are also available as a PDF file on The Hugo Awards website):
  • 33.02 cm tall
  • 5.08 cm across from fin-tip to fin-tip
  • 1.42 kg in weight
  • Bolt with a M8x 1.25 machine screw thread.
 • Space must be left on the base for affixing a plaque or plaques indicating (in an easily readable, 12 pt font) the names of the convention, the winner, and the category of the award.
 • The winning design should have a theme highlighting Helsinki/Finland and/or the themes and aesthetic feel of Worldcon 75. Copyrighted / trademarked elements should not be included, and designs featuring them will be disqualified.
 • Preference will be given to submissions that include or demonstrate appropriate safe packaging to ship the base in (generally without the rocket attached).
 • Additionally, keep in mind that trophies and bases will be traveling home in people’s luggage or need to be shipped. Parts that are fragile, fiddly, or prone to fall off are strongly discouraged, as is anything that would make transportation security officials too nervous (the rocket requires enough explanation just by itself).

Thank you for participating, and good luck!